NM i barnetrylling 2024

Vi erfarte under nordisk mesterskap i 2023 at mange konkurrenter brukte samme triks og gags. Dette gjorde det krevende for tryllekunstnerne mot slutten av forestillingen å få ønskede reaksjoner fra publikum.

Publikum opplevde repetisjon av triks og gags og forestillingen ble for lang. Både for publikum og – ikke minst – for deltagerne.

Vi ønsker å gi konkurrentene så like vilkår for suksess som mulig. Uansett når i konkurransen de skal delta.

Vi ønsker også å gi de som kommer for å se på, en knakende god forestilling.

Det vil være god reklame for tryllekunstnerne og magien generelt.

Gjennom en innledende runde skal vi plukke ut 6 finalister som går videre til en offentlig familieforestilling på City Scene søndag 22. september.

Forestillingen ledes av klovnen Melvin Tix.

Det er flere tryllekongresser som praktiserer denne ordningen med innledende runde og en offentlig finaleforestilling.

Påmelding

Fristen for påmelding er 1. august.

Påmeldingen skal inneholde:

  • Liste over triks og gags som planlegges brukt – en settliste.
  • Har du allerede en video eller bilder fra en forestilling eller øving, så vil vi sette stor pris på å få det også.

Etter påmelding vil Petter Vabog ta kontakt med alle de påmeldte for en samtale for kartlegging av akten til hver enkelt.

Hensikten med kartleggingen som gjøres, er å gi alle konkurrentene størst mulig sjanse for å lykkes og få best mulige reaksjoner fra publikum.

Innledende runde

Svarene fra kartleggingen og eventuelt innsendt materiale, blir gjennomgått av et råd med 5 personer.

Variasjon, originalitet og underholdningsverdi blir vektlagt av rådet.

Rådet består av:

  • Yngvar Gregersen – Barnas Dag AS
  • Håvard Sand – MCN
  • Tryllekunstner Robin – MCN
  • Åse Marie Vabog – MCN
  • Petter Vabog/klovnen Melvin Tix – MCN

Medlemmene vil gi én stemme til hver av de 6 de ønsker i finalen. De 6 med flest stemmer vil gå videre til finalen.

Alle som melder seg på konkurransen vil få en tilbakemelding fra Petter.

Resultat av innledende runde

Alle som har meldt seg på i NM i barnetrylling vil få beskjed senest mandag 19. august om de går videre til finalen eller ikke.

Finalen

Rekkefølgen i finalen avgjøres av arrangøren – MCN – med mål om å sette sammen en god og variert forestilling for publikum.

En god opplevelse for finalistene og en god opplevelse for publikum.

Dommerne på forestillingen bedømmer hver akt etter sine faste dommerkriterier.

Dommerpanelet settes sammen av Rune Carlsen som er hoveddommer under Magiske Timer.

Regler

Les regler for NM i trylling